Title Brand Update Date Download
F122864 Bơ lạt viên hiệu Emborg 8g (82% chất béo) x 8
1 file(s)     21 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122833 Bơ mặn hiệu Emborg 200g (80% chất béo)
1 file(s)     22 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122834 Bơ lạt hiệu Emborg 200g (82% chất béo)
1 file(s)     34 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122836 Chất béo phết tổng hợp hiệu Emborg 225g
1 file(s)     22 download
Emborg 07/18/2022 Download
F163590 Bơ lạt hiệu Emborg 100g (82% chất béo)
1 file(s)     20 download
Emborg 07/18/2022 Download
F123051 Bơ Lạt Cook & Bake hiệu Emborg 200g
1 file(s)     32 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184332 Bơ cuộn mặn hiệu Mon Ami (80% chất béo)
1 file(s)     29 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184333 Bơ cuộn lạt hiệu Mon Ami (82% chất béo)
1 file(s)     22 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122837 Phô mai Cheddar hiệu Emborg 150g
1 file(s)     23 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122838 Phô mai lát Edam hiệu Emborg 150g
1 file(s)     19 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122840 Phô mai lát Gouda hiệu Emborg 150g
1 file(s)     23 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122841 Phô mai lát American với Cheddar hiệu Emborg 200g
1 file(s)     29 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122842 Phô mai lát Italian với Mozzarella hiệu Emborg 200g
1 file(s)     25 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122846 Phô mai Cheddar trắng hiệu Emborg 200g
1 file(s)     25 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122848 Phô mai Cheddar Vintage hiệu Emborg 200g
1 file(s)     26 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122849 Phô mai Mozzarella hiệu Emborg 200g
1 file(s)     31 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122851 Phô mai Mozzarella bào hiệu Emborg 200g
1 file(s)     36 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122852 Phô mai lát Cheddar bào hiệu Emborg 200g
1 file(s)     23 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122856 Phô mai Camembert hiệu Emborg 125g
1 file(s)     33 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122857 Phô mai kem hiệu Emborg 200g
1 file(s)     28 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122968 Lát thực phẩm chế biến Perfect Slices hiệu Emborg 100g
1 file(s)     24 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122969 Lát thực phẩm chế biến Perfect Slices hiệu Emborg 200g
1 file(s)     32 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184329 Phô mai Grana Padano hiệu Emborg
1 file(s)     30 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184330 Phô mai miếng Edam hiệu Emborg
1 file(s)     17 download
Emborg 07/18/2022 Download
F123006 Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng nguyên kem hiệu Emborg 1l - (Ba Lan)
1 file(s)     58 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122860 Kem nấu tiệt trùng hiệu Emborg 200ml (20% chất béo)
1 file(s)     28 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122861 Kem sữa tiệt trùng hiệu Emborg 200ml (35.1% chất béo)
1 file(s)     23 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122862 Kem sữa dạng xịt hiệu Emborg 250ml
1 file(s)     23 download
Emborg 07/18/2022 Download
F122863 Kem nấu tiệt trùng hiệu Emborg 1l (20% chất béo)
1 file(s)     25 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184169 Dâu tây và Việt quất đông lạnh hiệu Emborg 400g
1 file(s)     22 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184170 Việt quất đông lạnh hiệu Emborg 400g
1 file(s)     24 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184171 Đậu nành nguyên trái đông lạnh hiệu Emborg 400g
1 file(s)     15 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184172 Viên cải bó xôi hữu cơ băm nhỏ đông lạnh hiệu Emborg 400g
1 file(s)     20 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184174 Dâu tây đông lạnh hiệu Emborg 450g
1 file(s)     18 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184175 Phô mai Danablu hiệu Emborg 100g
1 file(s)     24 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184176 Phô mai Emmentaler bào hiệu Emborg 200g
1 file(s)     24 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184178 Phô mai Greek Style hiệu Emborg 200g
1 file(s)     29 download
Emborg 07/18/2022 Download
F184331 Chế phẩm Pizza Topping bào hiệu Emborg
1 file(s)     12 download
Emborg 07/18/2022 Download
Emborg_F163846_Gran Amici, Hard Cheese, Italian style, Block, F.I.D.M. 32%_370.AN.2018_17thDec18
1 file(s)     18 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_F123055_Emborg Burger slice 1033g (colored)_146.AN.2019_19thApril19_67.2022.CVBS_30thJune2022
1 file(s)     46 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_F122829_Emborg Frozen Mascarpone_Italy_66.2022.CVBS_29thJune2022
1 file(s)     20 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_NA_Emborg Whipping Cream 1L , 24% Fat_137.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     11 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_NA_Emborg Whipping Cream Vanilla 1L , 27% Fat_138.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     16 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_NA_Emborg Coloured Slices ( 44 slices- 733g),26% Fat_139.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     17 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_NA_Emborg White Slices ( 44 slices- 733g),26% Fat_140.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     17 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_NA_Emborg Mozzarella Shredded (Matchstick Cut) FIDM 40%_141.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     16 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_F184201_Emborg Frozen Mozzarella Block 3,5kg FIDM: 41%_Argentina_381.AN.2021_10thDec21_65.2022.CVBS-AN_20thJun22
1 file(s)     29 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_NA_Emborg Mozzarella Shredded Thin Blade FIDM 40%_142.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     11 download
Emborg 07/20/2022 Download
Emborg_F122961_Emborg Frozen Mozzarella Block_40% F.I.D.M_Poland_212.AN.2018_27thAug18-66.2018.CVBS-AN_09thNov18
1 file(s)     33 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122960_Emborg Frozen IQF Mozzarella Shredded (Easy stretch - Emborg)_46% F.I.D.M_England_204.AN.2018_27thAug218_61.2022.CVBS-AN_25thMay22
1 file(s)     47 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122823_Emborg Whipping Cream 1L_35.1% UHT_Germany_275.AN.2019_27thNov19_60.2022.CVBS-AN_5thApril22
2 file(s)     33 download
Emborg 07/25/2022 Download
Emborg_F122962_Emborg Cheddar UK 2.5 kg_48 F.I.D.M_139.AN.2022_06thJun22
1 file(s)     30 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F163836_ White Cheddar Slice (8x1,033kg)_45% F.I.D.M_German_370.AN.2021_24thSep21
1 file(s)     19 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F184210_Mozzarella Ropes (Plain)_40% F.I.D.M_Spain_119.AN.2022_5thJan22
1 file(s)     12 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F163540_American Cream Cheese Creamy 1.36kg_33.6% FAT_U.S.A_118.AN.2022_5thJan22
1 file(s)     36 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F163291_Emborg 100% Butter Sheet 2kg (Frozen)_100% Fat_Denmark_205.AN.2021_4thSep21
1 file(s)     20 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F163290_Emborg Pastry Sheets 40%_Denmark_204.AN.2021_4thSep21
1 file(s)     18 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F122825_Emborg Cheddar (Colored)_50% F.I.D.M_England_3_14.AN.2019_20thMar19
1 file(s)     19 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F184211_Mozzarella Ropes (Garlic and Chive)_38% F.I.D.M_Spain_120.AN.2022_5thJan22
1 file(s)     17 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F122824_Emborg Cream Cheese 1.5 kg (70% F.I.D.M)_German_358.AN.2018_19thNov18
1 file(s)     52 download
Emborg 07/22/2022 Download
Emborg_F122963_Emborg Ementhaler block_45% F.I.D.M_German_199.AN.2019_14thJun19
1 file(s)     31 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122831_Emborg Frozen Butter Portions 8g (Unsalted 82 % fat)_Netherland_195.AN.2018_27thAug18_02.2.20.CVBS-AN_04thFeb20
1 file(s)     33 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122915_Emborg French Camembert (200g)_50% F.I.D.M_France_203.AN.2021_18thMay21
1 file(s)     27 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122954_Emborg Frozen Pizza Topping Block_Poland_316.AN.2020_21stSep20_46.2021.CVBS-AN_20thJan21
1 file(s)     33 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122902_Emborg Gran Amici grated 1kg_Netherland _349.AN.2018_31stDec18
1 file(s)     16 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122828_Emborg Natural Yogurt 1L_Germany_232.AN.2018_20thSep18_05.2020.CVBS-AN_13thFeb20
1 file(s)     48 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F122967_Emborg Perfect Pasta Cream 1L_Italy_277.AN.2019_21stOct19
1 file(s)     16 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F183956_Emborg Red Cheddar Block_Poland_2kg 48% F.I.D.M_206.AN.2021_1stJul21
1 file(s)     15 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F143959_Emborg Processed cheddar slices (Colored SOS) 1,033 kg_45% F.I.D.M_Germany_223.AN2018_27thAug18_66.2018_CVBS-AN_09thNov18
1 file(s)     36 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F163837_Emborg Sour Cream_Germany_380.AN.2021_10thDec21
1 file(s)     14 download
Emborg 07/24/2022 Download
Emborg_F184118_Emborg White Cheddar Block 2kg_48% F.I.D.M_Poland_149.AN.2021_12thMar21
1 file(s)     13 download
Emborg 07/25/2022 Download
Emborg_F123054_Friendship Heat Resistant Cheese Cube_35% F.I.D.M_Netherland_27.AN.2020_07thFeb20
1 file(s)     15 download
Emborg 07/25/2022 Download
Emborg_F163835_White Burger Slice(8x1,033kg)_Germany_361.AN.2021_24thSep21
1 file(s)     15 download
Emborg 07/25/2022 Download
F184177 Pizza Topping phủ kem nhẹ hiệu Emborg 200g
1 file(s)     21 download
Emborg 02/16/2023 Download
F122828_Emborg Natural Yogurt 12 x 1L_Sữa chua tự nhiên hiệu Emborg 1l 13.02.2020_mới
1 file(s)     14 download
Emborg 11/28/2022 Download
Emborg_F184394_Phô mai Pizza Topping - Lithuania 2.5kg hiệu Emborg_27Feb2023_0402023
1 file(s)     13 download
Emborg 03/24/2023 Download
F200039 Lát thực phẩm chế biến Burger Slices hiệu Emborg 100g
1 file(s)     1 download
Emborg 05/31/2023 Download
F200040 Lát thực phẩm chế biến Burger Slices hiệu Emborg 200g
1 file(s)     1 download
Emborg 05/31/2023 Download